Bakanlık Duyuruları

Emisyon – İmisyon Eğitimleriyle İlgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

Emisyon – İmisyon Eğitimleriyle İlgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına emisyon ve imisyon konularında sertifikasyon eğitimi, talepler doğrultusunda tekrar gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitim, emisyon-imisyon laboratuvar sorumluları ile emisyon-imisyon ölçüm aday personeline ve yetkili laboratuvarlarda henüz çalışmayan aday personele yönelik teorik olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim ile ilgili eğitim programı, tarihi, yeri vb. hususlardaki açıklamalar; önümüzdeki tarihlerde Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait web sitesinden duyurulacaktır. Eğitime laboratuvar faaliyetinde çalışmakta olan personelin katılımı zorunlu olup, eğitime katılım önceliği başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca yapılacak olan söz konusu eğitime katılım sağlayacak laboratuvarınız aday emisyon-imisyon laboratuvar sorumlusu ile emisyon-imisyon ölçüm personeli olarak görevlendirilecek personelin isimlerini, 29.08.2016 tarihine kadar elektronik posta yolu ile mustafa.altundag@csb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Konu ile ilgili olarak yetkili laboratuvarlarda çalışacak personel adayları, yine aynı mail adresine şahsi mailleri ile başvuruları gerekmektedir.