Bakanlık Duyuruları

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ’in Geçici 2nci Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Yapılacak Tesis Sorumlusu Belgesi Başvurularına İlişkin Duyuru

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ’in Geçici 2nci Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Yapılacak Tesis Sorumlusu Belgesi Başvurularına İlişkin Duyuru

23.05.2019 tarihli ve 30782 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”in Geçici 2nci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında, Bakanlığımızca daha önce verilen Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları eğitimini almış olup “Tesis Sorumlusu” belgesi almak isteyen kişilerin aşağıda yer verilen belgeleri tamamlayarak, tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları halinde belgelendirme işlemleri yapılabilecektir.

-Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitimi sonunda alınmış olan Başarı Belgesi örneği

-Tebliğ’de yer verilen deneyim şartlarını sağladığını gösteren ve çalıştığı kurumdan alınan resmi yazı.

-Tebliğ’de yer verilen deneyim şartlarını sağladığını gösteren SGK dökümü.-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tesis Sorumlusu belgesi ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu.