Bakanlık Duyuruları

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ’in Geçici 2nci Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Yapılacak Tesis Sorumlusu Belgesi Başvurularına İlişkin Duyuru

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ’in Geçici 2nci Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Yapılacak Tesis Sorumlusu Belgesi Başvurularına İlişkin Duyuru

23.05.2019 tarihli ve 30782 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”in geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, Bakanlığımızca daha önce verilen Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitimi’ni başarıyla tamamlamış (eğitim sonunda yapılan sınavı geçmiş) olup “Tesis Sorumlusu” belgesi almak isteyen kişilerin, aşağıda yer verilen belgeleri tamamlayarak tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları halinde belgelendirme işlemleri yapılabilecektir.

  1. İletişim bilgileri (adres, telefon, faks, elektronik posta adresi)
  1. e-Devlet’ten alınacak karekodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi
  1. TC kimlik belgesi örneği
  1. İki (2) adet vesikalık fotoğraf
  1. Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitimi sonunda alınmış olan Yetki Belgesi örneği
  1. Tebliğde yer verilen deneyim şartlarını sağladığını gösteren ve çalıştığı kurumdan alınan resmi yazı
  1. Tebliğde yer verilen deneyim şartlarını sağladığını gösteren SGK hizmet dökümü
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tesis Sorumlusu Belgesi ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Belge ücretleri 2019 Yılı Birim Fiyat Listesi’nde yer almaktadır. Bankaya ödeme yapmadan önce Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün “Uygulamalar” sayfasından Referans Numarası alınması gerekmektedir. Referans Numarası ve Birim Fiyat Listesi’nde belirtilen 1159 sıra numarası ile bankalara ödeme yapılabilir. Ödeme konusunda sorun yaşanması durumunda 410 10 77, 410 10 75, 410 10 72 telefonlarından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü personeline ulaşabilirsiniz.)
Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr