Bakanlık Duyuruları

Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcı Eğitimi Ön Başvurusu

Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcı Eğitimi Ön Başvurusu

Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcı Eğitimi Ön Başvurusu

02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği’nin 51 ve 52 nci maddeleri kapsamında “Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcı Eğitimi” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu eğitim, ön başvurular alındıktan sonra, yeri ve tarihi belirlenerek, ön başvuru yapanlarla iletişime geçilecektir.

NOT:
*Kesin Başvuru kayıt formu değildir.

* Ön başvuru yapmayanlar, kesin başvuruda bulunamayacaklardır.

***Bakanlık bu ilan ve formda yer alan her türlü bilgi, şart ve ilkelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle ilgililerin eğitim ve sınav başvurusu sırasında verilecek en güncel bilgi, şart ve ilkeleri dikkate alması esastır.

Ön başvuru yapmak için tıklayınız.

İletişim:
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevre Yeterlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Adres: Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara

İlgili Personel:
Mahmut ŞAHİN (Şube Müdürü)
E-posta:mahmut.sahin@csb.gov.tr
Telefon: 4101852

Evren TÜRKMENOĞLU (Çevre ve Şehircilik Uzmanı)
E-posta:evren.turkmengolu@csb.gov.tr
Telefon: 4101729

Sinem TATAR (Biyolog)
E-posta: sinem.tatar@csb.gov.tr
Telefon: 4101729