Genel

Samsun Temiz Hava Merkezine Bağlı 20 Adet Yeni Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Hizmete Girdi

Samsun Temiz Hava Merkezine Bağlı 20 Adet Yeni Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Hizmete Girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesinin en doğru şekilde tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık bu bağlamda ülkemizde kurulu bulunan 195 hava kalitesi ölçüm istasyonu sayısını 330’a çıkaracak. Kurulacak olan istasyonlar ile AB normlarının da bir gereği olarak ölçülen parametre sayısının artırılmasını hedefleniyor.

Türkiye gibi geniş bir coğrafyaya yayılan hava kalitesi izleme ağının hedeflenen istasyon sayısı ile tek bir merkezden yönetilmesi yerine daha etkin ve verimli bir hava kalitesi yönetimi için Türkiye genelinde İstanbul, Samsun, Erzurum, İzmir, Adana, Konya, Ankara, Diyarbakır merkez olmak üzere 8 Temiz Hava Merkezi (THM) kurulması planlandı. Bu plan çerçevesinde İstanbul merkezli Marmara Temiz Hava Merkezi 2011 yılında kuruldu ve çalışmalarına başladı.

-Samsun Temiz Hava Merkezine Bağlı İstasyon sayısı 29’a çıktı-

Samsun THM’de ise bölgede gerçekleştirilen hava kalitesi ön değerlendirme projesi sonucuna uygun olarak 20 adet yeni hava kalitesi ölçüm istasyonu 2015 Haziran ayı itibariyle kuruldu. Ölçülen parametre sayısı 2 (PM10, SO2)’den 6 (PM10, PM2.5, NOx, SO2, O3, CO)’ya çıkarıldı. Böylece Samsun THM’ye bağlı Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Tokat illerinde toplam hava kalitesi ölçüm istasyonu sayısı 29’a ulaştı. Buna ilave olarak, Bakanlık tüm hassasiyetleri dikkate alarak bir plan dâhilinde Temiz Hava Merkezlerinin kurulması ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

-Veriler Eşzamanlı Olarak www.havaizleme.gov.tr web Sitesinde Halkın Erişimine Sunuluyor-

Tüm istasyonlardan elde edilen hava kalitesi ölçüm verileri eş zamanlı olarak www.havaizleme.gov.tr web sitesinde halkın erişimine sunuluyor. Halkın çevresel bilgiye erişim hakkını kutsal addeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı halkın erişimine açık olan verinin daha kolay anlaşılır ve kullanılır olmasını sağlayacak çalışmalarına da devam etmekte. Halkımız spekülatif haberlere itibar etmemeli, nasıl bir havayı teneffüs ettiğini ve doğru bilgiye ulaşmak için www.havaizleme.gov.tr web sitesini takip etmeye devam etmeli.