Bakanlık Duyuruları

Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Büyük Endüstriyel Kazalar konusunda uygulamadan sorumlu yetkili idareler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(ÇŞB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi(AFAD) Başkanlığıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde de ülkemizdekine benzer şekilde büyük endüstriyel kazalar ile ilgili uygulamalar yetkili otoritelerin koordinasyonu ile yürütülmektedir.
06 Ağustos 2015 tarihinde bazı basın organlarında Seveso Yönetmeliğinin 2010 tarihinde yayınlandığı ancak yürürlüğe girmediği ve bu kapsamda bulunan yirmibine yakın tesisin olduğuna ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler yayınlanmış olup, “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tehlikeli madde bulunduran tesisler bu tarih itibariyle bildirim yapmaktadırlar.

Ayrıca, tesis sayıları hakkında kamuoyunu yanıltan bilgiler ortaya atılmıştır. Büyük Endüstriyel Kaza riski taşıyan kuruluşların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde faaliyet gösteren “Seveso Bildirim Sistemi”ne 06 Ağustos 2015 tarihi itibariyle toplam 8389 adet bildirim yapılmıştır. Bu tesislerin 384 adet üst seviyeli, 486 adet alt seviyeli olmak üzere 870 adet kuruluş yer almaktadır. Bildirimi yapmış 7519 kuruluşkullandıkları maddeler ile depolayabilecekleri madde miktarlarının düşük olmasından dolayı kapsam dışı kalmıştır.

Üst seviyeli kuruluşlar, hazırlamaları gereken Güvenlik Raporunu hazırlanmasına ilişkin “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği”, 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Üst seviyeli kuruluşlarda yaşanabilecek kazaların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanacak olan Güvenlik Raporunun incelenmesine ilişkin sorumluluk ÇSGB’dedir.

Üst seviyeli bir kuruluşta olabilecek kazalara müdahale amacıyla hazırlanacak Dahili Acil Durum Planlarının incelenmesi sorumluluğu Bakanlığımızdadır. Söz konusu kazanın kuruluş dışına taşması durumu Harici Acil Durum Planlarının konusu olup, sorumlu kurum AFAD’dır.

Alt seviyeli kuruluşlar, hazırlamaları gereken Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesine ilişkin “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” 04.08.2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bakanlığımızca söz konusu tesisler sürekli denetlenmekte olup, Yönetmelik kapsamında bildirim yapmadığı tespit edilenlere Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.