Bakanlık Duyuruları

İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof.dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’yi Temsilen Uluslararası Toplantılara Katıldı

İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof.dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’yi Temsilen Uluslararası Toplantılara Katıldı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 9 Nisan 2015 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce başkanlığında gerçekleştirmiş olduğu toplantı da İklim Değişikliği Başmüzakereci seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, yurt dışında ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

Lüksemburg ve Paris’te çeşitli toplantılara katılan Başmüzakereci Birpınar, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu, İklim Değişikliği Bakanlar Gayrıresmi İstişare Toplantısı ile Avrupa Birliği Çevre Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı.

-İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumunda Türkiye’yi Temsil Etti –

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Büyük Ekonomiler Forumu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Lüksemburg işbirliğinde 18-19 Temmuz 2015 tarihleri arasında Lüksemburg’da düzenlendi.

Enerji ve iklim değişikliği konularına odaklanılan toplantıda, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin yanı sıra Türkiye, Angola, Mısır, Maldivler, Marşal Adaları, Yeni Zelanda, Norveç, Peru, Singapur ve İsviçre bakan veya üst düzey yönetici seviyesinde temsil edildi.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) İcra Direktörü Christiana FIGUERES ve BMİDÇS Sekretaryası üst düzey yetkilileri ile yeni iklim anlaşması oturumları başkanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Ofisi yetkilileri de katılım sağladı.

Toplantının ana gündemini bu yılın sonunda Paris’te kabul edilmesi beklenen yeni iklim anlaşması oluşturdu. Özellikle iklim değişikliğine uyum, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve eylemin ve desteğin şeffaflığı konuları görüşüldü.

Oturumlarda İklim Değişikliği Başmüzakerecesi Birpınar, iklim değişikliğine uyumun küresel, bölgesel, ulusal ve yerel boyutları olduğunu, uyuma ilişkin küresel hedef almanın desteklenebileceğini, bununla birlikte henüz üzerinde uzlaşmaya varılmış ölçü birimleri ve göstergeler bulunmadığı için nitel bir hedef belirlemenin bu aşamada mümkün olamayacağını, bunun yerine genel bir hedef belirlenebileceğini ifade etti.

İklim Değişikliği Başmüzakerecesi Birpınar, şeffaflık ile ilgili olarak ise yeni iklim anlaşmasında şeffaflık sistemini baştan inşa etmemize gerek olmadığını, ulusal bildirimlerin, iki yıllık raporların ve envanterlerin yer aldığı mevcut sistemin eksikliklerinin ve zayıflıklarının giderilmesi ile yeni döneme uyarlanabileceğini, ancak her halükarda yeni dönemin evrensellik ve farklılaştırma prensipleri üzerinde kurulması gerektiğini vurguladı.

-İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İklim Değişikliği Bakanlar Gayrıresmi İstişare Toplantısında Türkiye’yi Temsil Etti-

Bu yılın sonundaki iklim değişikliği müzakerelerine ev sahipliği yapacak olan Fransa tarafından organize edilen İklim Değişikliği Bakanlar Gayrıresmi İstişare Toplantısı, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Laurent FABIUS başkanlığında 20-21 Temmuz 2015 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) tarafı olan yaklaşık 40 ülkenin, bakan veya üst düzey yöneticileri tarafından temsil edildiği toplantıda, Paris’te kabul edilmesi beklenen yeni iklim anlaşmasının genel esasları, taraflar arası farklılaştırma ve sera gazı emisyonlarının azaltılması istekliliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Yeni anlaşmanın genel esasları ile ilgili olarak Birpınar, şeffaf, kapsayıcı, adil, eşitlikçi ve uzun ömürlü bir anlaşmaya ihtiyacımız bulunduğunu, mevcut ek sisteminin miadını doldurduğunu, ulusal katkıların küresel çabalara maksimum katkının sağlanması bakımından çok büyük bir fırsat olduğunu, Taraflar arasında farklılaştırmayı sağlayacak dinamik bir yapı oluşturulması gerektiğini, azaltım ve uyum arasındaki hassas denge kurulması ile gelişmekte olan ülkelerin azaltıma katılım istekliliğinin artırılması için etkin bir finans mekanizmasının elzem olduğunu ifade etti.

İklim Değişikliği Başmüzakerecesi Birpınar, taraflar arası farklılaştırma ile ilgili olarak yeni anlaşmaya geniş katılımın sağlanması için ulusal şartlara ve önceliklere göre ulusal katkıların taraflarca belirlemesinin önemini, bu anlamda geçen yıl Lima’da alınan kararın bir kilometre taşı olduğunu, yeni iklim rejiminin ulusal katkılar üzerinde temellendirilmesi gerektiğini, tarihsel sorumluluğun farklılaştırma için çok iyi bir başlangıç noktası olabileceğini belirtti.

Emisyonların azaltılması istekliliğinin artırılmasına ilişkin olarak ise Birpınar, sıcaklık artışının 2 derece ile sınırlandırılması hedefine ulaşmak için istekliliği artırmaya mecbur olunduğunu, etkin bir iklim finansmanı ve şeffaflık rejimi oluşturulabilirse istekliliği artırmada büyük aşamada kaydedileceğini vurguladı.

-İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Avrupa Birliği Çevre Bakanları Gayrıresmi Toplantısında Türkiye’yi Temsil Etti-

Avrupa Birliği dönem başkanı Lüksemburg tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Çevre Bakanları Gayrıresmi Toplantısı, 22-23 Temmuz 2015 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirildi.

Avrupa Birliğine üye ülkeler ile aday ülkelerin bakanları veya üst düzey yöneticileri tarafından katılım sağlanan toplantının ilk günü, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi beklenen 2015 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve iklim finansmanına ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantının ikinci günü ise iklim değişikliği müzakereleri görüşülmüş olup bu bölüm aday ülkelere kapalı olarak gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği Başmüzakerecesi Birpınar, 2015 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin olarak hedeflerin önümüzdeki on beş yılın en önemli sorunları ile bunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyması gerektiğini, karar vericilerin bu konuyu sahiplenmesinin çok önemli olduğunu, devlet-dışı aktörlerle işbirliği ve eşgüdümün başarıya ulaşmaya büyük katkı sağlayacağını, iklim değişikliği ile mücadelenin sürdürülebilir kalkınma yolunda fırsatlar bütününe dönüştürülebileceğini belirtti.

İklim finansmanı oturumunda ise Birpınar, finansın yeni iklim rejiminde bir hedef değil bir araç olduğunu vurgulayarak bütün tarafların kendilerine düşen payı alabileceği bir sistem oluşturulması gerektiğini, bu sistemin Küresel Çevre Fonu gibi mevcut finans araçları üzerinde yapılandırılabileceğini, Yeşil İklim Fonunun gelişmekte olan ekonomilerin erişimine imkan verecek şekilde tasarlanması gerektiğini, azaltım ve uyum arasında finans dengesinin kurulmasının önemini ve Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı döneminde iklim finansmanına ilişkin olarak da çalışmalar yapıldığını ifade etti.