Bakanlık Duyuruları

ÇED Raporlarında Yer Alan Ölçüm/Analizler ve MELBES Sistemi Hakkında Duyuru

ÇED Raporlarında Yer Alan Ölçüm/Analizler ve MELBES Sistemi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarının Çevre Mevzuatı kapsamında yapacağı ölçüm ve analizlerin dağıtımı 17 Şubat 2019 tarihi itibariyle MELBES Sistemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır.  Bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) sürecinde, ÇED Raporlarında yer alacak, çevre mevzuatı kapsamındaki ölçüm/analizler de MELBES sistemi tarafından yetkili laboratuvarlara dağıtılacaktır. Bu amaçla ÇED Raporu hazırlanacak olan faaliyet sahiplerinin kendileri ya da ÇED Raporunu hazırlayan ÇED Yeterlik Belgesine sahip firmalar tarafından, faaliyet sahibi adına Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kayıt yapılarak, MELBES Sistemi üzerinden ölçüm/analiz talebinde bulunmaları zorunludur. 16 Şubat 2019 tarihinden sonra başlayıp, ataması MELBES Sisteminden yapılmamış olan ölçüm ve analiz raporları geçerli kabul edilmeyecektir.

İlgililere önemle duyurulur…

Kaynak: https://ced.csb.gov.tr