Takipte Kalın

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)

Bildiğiniz üzere; Yetkili Çevre Laboratuvarları, Çevre Mevzuatı kapsamında sanayi tesislerinin yapmakla yükümlü olduğu ölçüm ve analizleri, sanayi tesisleri ile doğrudan temas kurarak ve karşılıklı anlaşma yaparak yürütmektedir. Ölçüm ve Analiz bedeli ise, sanayi tesisi tarafından, yetkili laboratuvarlara ödenmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçilmesi çalışmaları tamamlanmış olup, 16 Şubat 2019 tarihinde uygulamaya alınmıştır. Konuya dair Bakanlık Oluru 13.02.2019 tarih ve 67516161-020-E.35635sayılı yazı ile yayınlanmıştır.

Bazı önemli maddeleri aşağıda verilmekle birlikte detaylarına internet sitemizden ulaşabilirsiniz;

–         16 Şubat 2019 tarihinden önce başlayan ve henüz tamamlanmamış ölçüm ve analiz işlerinin mevcut sözleşmeler kapsamında devam ettirilmesi ve sonuç raporlarının geçerli sayılması,

–          Ölçüm ve analiz talebinde bulunan kurum ve kuruluşların Kamu İhale Kanunu kapsamında yaptıracağı işlerin dağıtımının MELBES sistemine dahil edilmemesi,

–         Ölçüm ve analiz talebinde bulunan kurum ve kuruluşların Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında, 16 Şubat 2019 tarihinden önce yapılan sözleşmelere ait ve henüz başlanmamış işlerin dağıtımının MELBES sistemi üzerinden yapılması,

–          Atık sularda iç izleme amacıyla yapılan mevcut sözleşmelerin, 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılan numune alma işlerine ait ölçüm, analiz ve sonuç raporlarının geçerli sayılması, bu tarihten sonra yapılacak iç izlemelerin dağıtımının 6 aylık periyotlar (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) ile MELBES sistemi üzerinden yapılması, kararlaştırılmıştır.

Bundan sonraki süreçte; Emisyon ölçümleri ile ilgili talepler tesisler tarafından Entegre Çevre Bilgi Sistemi- MELBES uygulaması üzerinden online olarak yapılabilecektir. Sistem 18.02.2019 tarihi itibariyle devreye alınacaktır. Online yapılacak olan talepler Bakanlığa iletilecek olup, ilgili birim tarafından ölçüm kapsamı, parametreler vb. dikkate alınarak otomatik olarak laboratuvar ataması yapılacaktır.

Kaynak: https://lab.csb.gov.tr/