Bakanlık Duyuruları

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır

Bilindiği üzere, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlerin, çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile denetim yapacak personelin nitelikleri ve yükümlülüklerinin düzenlendiği Çevre Denetimi Yönetmeliği 21.11.2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin uygulaması esnasında karşılaşılan sorunların aşılması ve ülkemizde daha etkin bir çevre denetiminin oluşturulması amacı ile Çevre Denetimi Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/) “Mevzuat” başlığı altında “Taslak Yönetmelikler/Tebliğler” bölümünde yayımlanarak görüşe açılmıştır.

Taslakla ilgili görüş ve önerilerin aynı adreste yer alan “Görüş İşleme Formu”na işlenmiş olarak tceren.istek@csb.gov.tr adresine ve resmi yazı ile Bakanlığımıza/Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

Çevre Denetimi Yönetmelik Taslağına ve Görüş İşleme Formuna ulaşmak için tıklayınız.