Bakanlık Duyuruları

Çevresel Sorumluluk Direktifi İçin Çalışmalar Başladı

Çevresel Sorumluluk Direktifi İçin Çalışmalar Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülecek olan “Yatay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi”nin açılış toplantısı 16 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Bütçesi 1.470.000 Euro olarak belirlenen projenin sözleşmesi 22 Temmuz 2015 tarihinde imzalandı. 24 aylık bir süreci kapsayan bu Proje ile 2004/35 EC sayılı Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin Türk mevzuatına uyumlaştırılması amaçlanıyor.

Söz konusu Direktifin amacı; çevresel zararın önlenmesi; zarar oluştu ise bu zararın giderilmesi; faaliyetleri sonucu çevresel zarara sebep olan işletenlerin bu zararın iyileştirilmesinden mali olarak sorumlu tutulmasıdır.

Çevresel Sorumluluk Direktifinin iç hukukumuza “Kanun” olarak uyumlaştırılması öngörülmekte olup, yürütülen proje, Direktifin iç hukukumuza en iyi şekilde entegre edilebilmesi için projenin diğer paydaşları olan Adalet Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, ayrıca Direktifin uygulanması sürecinde hedeflenen diğer grupların (Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları) Direktif hakkında tam olarak bilgilendirilmesi ve anılan kurumların ilgili kanunun hazırlanması sürecinde etkin katkılarının sağlanması amacıyla eğitimler, seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesini içeriyor.

Proje neticesinde hazırlanacak kanun taslağı ile, öncelikle kirliliğin kaynağında önlenmesine ilişkin tedbirler belirlenecek, bunun mümkün olmadığı hallerde, kirliliği oluşturanın bu kirliliğin düzeltilmesi/tazmini konusunda hükümler getirilecek olup, böylece Türk Çevre Mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatına uyumu sürecinde bir adım daha atılmış olacak.