Bakanlık Duyuruları

Çevre Görevlilerine Vize Eğitimi Düzenlenecektir

Çevre Görevlilerine Vize Eğitimi Düzenlenecektir

21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin “Eğitim” başlıklı 17. Maddesinde “Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir veya verdirir. Çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kere bu eğitime katılmak zorundadır. Eğitim ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda Bakanlığımız tarafından 2010 yılı içerisinde Çevre Görevlisi Belgesi alan ve 31 Aralık 2015 tarihine kadar belge geçerlik süresi bulunan Çevre Görevlilerine yönelik; 01-04 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya’da 3 günlük “Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi” düzenlenecektir.

Çevre Görevlisi Belgesini, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışarak alan kişilerin, Mart 2015 tarihi itibari ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının çevre ile ilgili birimlerinde hali hazırda aktif olarak ile çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda, yapılacak Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimine katılmalarına gerek bulunmamaktadır.
Ancak Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yaparak Çevre Görevlisi Belgesini alan ve kurum değiştirerek ya da emekli olarak görevinden ayrılan kişilerin de söz konusu eğitime katılmaları gerekmektedir.

Eğitim programı 2 Mart 2015 sabah 08:30 da başlayıp 4 Mart 2015 akşam saat 18:00 de bitecektir. Eğitim sertifikaları 18:00 den sonra dağıtılacaktır. Ulaşım vs. durumlarınızı ders programınıza göre ayarlamanız gerekmektedir.

NOT: Bu eğitim programına yeni Çevre Görevlisi Belgesi almak isteyenler kesinlikle katılmayacaktır.