Bakanlık Duyuruları

Emisyon-İmisyon Ölçümü Yapan Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlarının Dikkatine

Emisyon-İmisyon Ölçümü Yapan Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlarının Dikkatine

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına emisyon ve imisyon konularında 22-25.03.2015 ve 26-28.03.2015 tarihlerinde iki grup halinde sertifikasyon eğitimi gerçekleştirilecektir.

Emisyon ve imisyon ölçümleri yapan ölçüm personelinin sertifikalandırılması amacıyla yapılacak olan” Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi” için başvurular başlamıştır.

Eğitimin organizasyonunu TUÇEV Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılmaktadır.

Eğitime kayıt için ayrıntılar http://tucev.org/duyuru/detay/107 internet sayfasında yer almaktadır.

Yetkili laboratuvarların sertifika aldırmak istedikleri personelin kayıtlarını yukarıda verilen internet adresine yaptırmaları gerekmektedir.

Eğitimde sadece emisyon-imisyon laboratuvar sorumluları ile emisyon-imisyon ölçüm personelinin sertifikalandırılması yapılacaktır. Yardımcı personelin, kalite sorumlularının, rapor sorumlularının veya laboratuvarda analiz yapan analiz sorumlularının eğitime katılması laboratuvarların isteğine bağlıdır.

İlgili laboratuvarlara duyurulur.