Bakanlık Duyuruları

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.09.2016 tarih ve 29834 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik kapsamında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerine yeni çevre lisans konuları eklenmiş olup, eklenen çevre lisans konuları çerçevesinde Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre Lisansı aşamasında istenen belgeler tanımlanarak Ek-3B ve Ek-3C’de düzenlemeler yapılmıştır. Diğer taraftan, yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin olarak e-izin sistemi üzerinde gerekli güncellemeler de yapılmıştır.

Yönetmeliğe yeni eklenen lisans konularına ilişkin “Fiziki Şartlar Tabloları“ ile ”Teknik Uygunluk Rapor Formatları” hazırlanmış olup, “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Formatı” yönetmelik kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu formatlara Genel Müdürlüğümüz web sayfası “İzin ve Lisans İşlemleri” bölümünden ulaşılması mümkündür.

Kaynak : www.csb.gov.tr