Bakanlık Duyuruları

Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu

Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu

Bakanlığımız ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ile işbirliği halinde yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi” kapsamında, I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’nun düzenlenmesi planlanmıştır. Birincisi 2016 yılı Aralık ayında Ankara’da düzenlenecek olan sempozyum ile deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, bilimsel bir etkinlik dahilinde daha geniş bir kitle ile paylaşılması, yaygınlaştırılması ve bu çalışmaları destekleyebilecek diğer bilimsel bulgu ve öneriler ile birlikte değerlendirilebileceği ulusal düzeyde bir platformun oluşturulması hedeflenmiştir.

Bütünleşik izleme faaliyetleri, ülkemizin 1980’li yıllardan bu yana sürdürdüğü kirlilik izleme çalışmalarından daha farklı bir yaklaşımı getirmektedir. Burada hedeflenen, zaman ve mekan ölçeğinde uyumlu (entegre), çok bileşenli ve değişkenli bir izleme programının ve alt programlarının birlikte işletilmesi ve değerlendirmelerin bu bileşenler arası ilişkiler gözetilerek yapılabilmesidir. Bu izleme ve değerlendirme yaklaşımı, baskı, durum ve etki göstergelerini de desteklemeli ve nihai olarak iyi çevresel/ekolojik durum hedeflerinin tanımlanmasını, takibini ve bu hedeflere ulaşmak için alınacak yönetimsel kararların ölçülebilmesini sağlamalıdır. Sempozyum ile izleme alt bileşenleri olarak tanımlanabilecek başlıklar altında yapılan çalışmaların izleme ve değerlendirmeyi birlikte yansıtacak şekilde paylaşımı hedeflenmektedir. Bu bağlamda, deniz izleme ve değerlendirme güncel yaklaşımları, bu faaliyetlerin derinlemesine anlama ve öğrenme ile ilişkileri, bilgi/veri boşlukları ve ihtiyaçların da irdelenebilmesi de bu ilk sempozyumun amaçlarındandır. Bu bağlamda, deniz izleme ve değerlendirme güncel yaklaşımları, bu faaliyetlerin derinlemesine anlama ve öğrenme (araştırma) ile ilişkileri, bilgi/veri boşlukları ve ihtiyaçların da irdelenebilmesi de bu ilk sempozyum için katma değer sağlayacaktır.

Sempozyumda “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi” çıktılarının sunumlarının yanı sıra güncel veri ve uygulamalara dayalı diğer izleme/gözlem ve değerlendirme faaliyetlerinin de sunumlarına yer verilecektir. Üç gün boyunca tek salonda yapılacak olan sempozyum süresince sözlü sunumların sayısı sınırlı olabilecek, bu nedenle poster sunumlarına da ağırlık kazandırılacaktır. Poster salonunda ayrıca bir fotoğraf / film sergisinin oluşturulması planlanmakta olup katılımcıların seçili ürünleri sergilenecektir.

Duyurulur.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

TÜBİTAK – MAM:
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

Başvuru ve tanıtım için sempozyum web sitesi:
http://www.denizizlemesempozyumu2016.com/