Bakanlık Duyuruları

Çevre Mühendisleri İçin Nisan-Mayıs Aylarında Düzenlenmesi Planlanan Çevre Görevlisi Aday Eğitimi Ön Başvurusu

Çevre Mühendisleri İçin Nisan-Mayıs Aylarında Düzenlenmesi Planlanan Çevre Görevlisi Aday Eğitimi Ön Başvurusu

21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında en az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için Bakanlığımız tarafından “Çevre Mevzuatı” konulu “Çevre Görevlisi Eğitimleri” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu eğitimler için ön talepler alındıktan sonra Nisan veya Mayıs ayları içerisinde yapılması planlanmakta olup; KESİN BAŞVURULAR eğitimin yeri ve tarihi belirlenerek, Bakanlığımız ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü internet adresinden (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/) duyurusu yapılacaktır.

NOTLAR : 
1- Diğer meslek grupları KATILAMAYACAKTIR
2- Mevcut Çevre Görevlisi Belgesi olanlar için Vize Eğitimi DEĞİLDİR.
3- Kesin Başvuru kayıt formu DEĞİLDİR.

Ön Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.