Bakanlık Duyuruları

Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama Alanları Hakkında

Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama Alanları Hakkında

Bakanlığımız çevrimiçi yazılımları içerisinde yer alan Kütle Denge Sisteminin (KDS) ömrünü tamamlamış araç geçici depolama alanı geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansına sahip tesisler için de kullanımına açıldığından doldurulup doldurulmayacağı konusunda tereddütler yaşandığına ilişkin bilgileri Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama alanı geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansına sahip tesisler Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında Ek 4 formlarını eksiksiz olarak doldurularak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmekte olup, Kütle Denge Sistemine (KDS) giriş yapmasına gerek bulunmamaktadır.