Bakanlık Duyuruları

Çevre Ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 2014 Yılı Çed Verilerini Açıkladı

Çevre Ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 2014 Yılı Çed Verilerini Açıkladı

Bakan Güllüce, “2014 yılında yatırım bedeli toplamda 154 milyar TL olan 469 faaliyete ÇED olumlu kararı verildi”
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 2014 yılı içerisinde ÇED yönetmeliği kapsamında proje bedeli 154 milyar TL olan 469 faaliyete ÇED olumlu kararı verildiğini açıkladı.

“130 faaliyete iade ve iptal kararı verildi”
Bakan Güllüce ayrıca proje bedeli 25 milyar TL olan 130 faaliyet içinde mevzuata uygunsuzluk sebebiyle iade ve iptal kararı verildiğini ifade etti.

“ÇED olumlu kararı verilen raporların dörtte bir oranına iade kararı verildi”
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “2014 yılı içerisinde verilen ÇED kararlarına ilişkin, yapılan her başvurunun olumlu sonuçlanmadığını, komisyonca değerlendirilen raporlardan uygun bulunmayan ve iade edilen raporların, ÇED olumlu kararı verilen raporlara oranına bakıldığında dörtte birinin iade edildiği anlaşılmaktadır” dedi.

ÇED kararı verildikten ve proje onaylandıktan sonra proje kapsamında gerçekleştirilen işlemler de büyük öneme haizdir diyen Bakan Güllüce, “projenin hayata geçirilmesiyle nihai ÇED raporunda belirtilen taahhütlerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolü başlamaktadır” dedi.

Bakan Güllüce: “ÇED olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulup uyulmadığı ÇED izleme-kontrol ve denetim çalışmaları ile izleniyor, uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ise söz konusu taahhütlere uyulması için idari yaptırımlar uygulanıyor” dedi.