Bakanlık Duyuruları

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Bilgilendirme ve Duyuru Metni

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME VE DUYURU METNİ

Bilindiği üzere, 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği’nin “Tesisin KSTK sistemine kayıt olması” başlıklı 8’inci maddesinde;

“(1) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen faaliyetlerden biri ya da birkaçını yürütmekte olan her bir tesisin işletmecisi;

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler için Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde,

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler için söz konusu tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde veya

c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşecek olan kapasite veya faaliyet değişikliği sonucunda KSTK raporlaması yükümlülüğü oluşan tesisler için değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlık KSTK sistemine kayıt olur.

(2) KSTK sistemine kayıt olmak için tesis, Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen bilgileri Bakanlığın belirleyeceği şekilde sunar.” düzenlenmiştir.

KSTK Yönetmeliği kapsamına giren tesisler için uygulamada tereddüt yaşanmamasını teminen, KSTK Sistemi’ne kayıt işleminde aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekli görülmüştür:

 1. KSTK Sistemi’ne, çevre izni belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi veya çevre izninden muaf olunduğuna dair belgeye sahip olan ve Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tesisler başvurabilirler.
 2. KSTK Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan ve 9 sektör altında sınıflandırılmış olan her bir faaliyet için belirlenmiş “kapasite eşiği” tesisin o faaliyet için “kurulu kapasitesi” anlamına gelmektedir.
 3. Bir tesiste KSTK Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan bir faaliyet, tesis içerisinde birden fazla birimde gerçekleştiriliyorsa; her bir birimde gerçekleştirilen o faaliyetin kurulu kapasiteleri toplanmalı ve çıkan sonuç KSTK Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan “kapasite eşiği” ile kıyaslanarak o faaliyetin ilgili kapasite eşiğini aşıp aşmadığı belirlenir.
 4. KSTK Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan “Faaliyetlerin Listesi”nde bazı kapasite eşiği değerlerinin “*” ile ifade edildiği görülmektedir. Tablonun altında da açıklandığı gibi * işareti o faaliyet için hiç bir eşik kapasitesinin geçerli olmadığını, bir diğer deyişle endüstriyel ölçekte üretim yapan bütün tesislerin KSTK’ya tabi olduğunu göstermektedir.
 5. KSTK Yönetmeliği çerçevesinde tesislerin KSTK Sistemi’ne kademeli geçişi prensibi ile; 4 Haziran 2022 tarihine kadar sadece aşağıdaki durumlara uyan tesisler için KSTK Sistemi’ne kayıt başvurusu alınacaktır:

a. Tesisin ana faaliyeti, KSTK Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan 1 sayılı “Enerji sektörü” ve 2 sayılı “Metal üretimi ve işlenmesi sektörü” altında sıralanan faaliyetlerden biri ise ve ilgili kapasite eşiği, yukarıdaki kurallar da dikkate alındığında aşılıyorsa.

b. Tesisin ana faaliyeti, KSTK Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden hiç birine uymuyor ancak yan faaliyeti KSTK Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan 1 sayılı “Enerji sektörü” ve 2 sayılı “Metal üretimi ve işlenmesi sektörü” altında sıralanan faaliyetlerden biri ise ve ilgili kapasite eşiği, yukarıdaki kurallar da dikkate alındığında aşılıyorsa.

 1. 5’inci maddede belirtilen tesisler 2022 yılı kirletici salım ve taşıma verisini 2023 yılında Mart ayı sonuna kadar raporlayacaktır.
 2. Tesisin ana faaliyeti, KSTK Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan 1 sayılı “Enerji sektörü” ve 2 sayılı “Metal üretimi ve işlenmesi sektörü” dışındaki yedi sektörden birinin altında sıralanan faaliyetlerden biri olup o faaliyetin ilgili kapasite eşiğini aşmıyor ancak tesisin yan faaliyeti “Enerji sektörü” ve “Metal üretimi ve işlenmesi sektörü” altında yer alıyor ve
 3. ilgili kapasite eşiğini aşıyorsa; bu tesisler KSTK Sistemi kayıt süreci için ana faaliyetinin dahil olduğu sektörün yürürlük ve kayıt tarihini bekleyecektir.
 4. KSTK Yönetmeliği’nin yayımlandığı 4 Aralık 2021 tarihinde hali hazırda faaliyette olan tesisler için, tesisin ana faaliyeti;

a. 3 sayılı “mineral/maden sanayisi” ve 4 sayılı “kimya sanayisi” altında sıralanan faaliyetlerden biri ise ve ilgili kapasite eşiği, yukarıdaki kurallar da dikkate alındığında aşılıyorsa, KSTK Sistemine kayıt tarihi 4 Aralık 2022 – 4 Haziran 2023 arasındadır (Bu tesisler 2023 yılı verisini 2024 yılında Mart ayı sonuna kadar raporlayacaktır.).

b. 5 sayılı “atık ve atıksu yönetimi” ile 6 sayılı “kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi” altında sıralanan faaliyetlerden biri ise ve ilgili kapasite eşiği, yukarıdaki kurallar da dikkate alındığında aşılıyorsa, KSTK Sistemine kayıt tarihi 4 Aralık 2023 – 4 Haziran 2024 arasındadır (Bu tesisler 2024 yılı verisini 2025 yılında Mart ayı sonuna kadar raporlayacaktır.).

c. 7 sayılı “yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği”, 8 sayılı “gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler” ile 9 sayılı “diğer faaliyetler” altında sıralanan faaliyetlerden biri ise ve ilgili kapasite eşiği, yukarıdaki kurallar da dikkate alındığında aşılıyorsa, KSTK Sistemine kayıt tarihi 4 Aralık 2024 – 4 Haziran 2025 arasındadır (Bu tesisler 2025 yılı verisini 2026 yılında Mart ayı sonuna kadar raporlayacaktır.).

 1. KSTK Yönetmeliği’nin “Tesisin KSTK sistemine kayıt olması” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki tesisler için de KSTK Yönetmeliği’nin “Yürürlük” başlıklı 26’ncı maddesindeki kademeli yürürlüğe giriş tarihleri bir diğer deyişle bu metnin 5 ila 8’inci maddesindeki tarihler ve şartlar esastır.

Yukarıda 9 madde halinde sıralanmış hususlar dikkate alındığında, 4 Haziran 2022 tarihine kadar KSTK Sistemi’ne kayıt olma yükümlülüğü bulunan tesisler için süreç aşağıda belirlendiği şekilde gerçekleştirilecektir:

 1. KSTK Yönetmeliği kapsamında tesislerin KSTK Sistemi’ne kayıt süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü – Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir.
 2. İşletmeci 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne resmi yazı göndermek suretiyle kayıt sürecini başlatacaktır.
 3. Resmi yazıda ve yazı ekinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

a. Başvuru yapılan tesisin tam ve resmi adı,

b. Tesisin ana faaliyeti ve diğer faaliyetlerinin, kurulu kapasiteleri ile birlikte, kısa ve öz şekilde tanımlaması,

c. KSTK Sistemi için tesis adına Bakanlığa karşı yetkili/sorumlu kişinin iletişim bilgileri (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, görevi, e-posta adresi ve telefon numarası),

d. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi veya çevre izninden muaf olduğuna dair resmi yazının bir kopyası.

 1. Resmi yazıda, tesisin faaliyetlerinin KSTK Sistemi’nde sınıflandırılması için yeterli bilgi veya belge bulunmaması durumunda, yazıda belirtilen yetkili/sorumlu kişilerle e-posta ya da telefon ile iletişime geçilecektir.
 2. Resmi yazının alınmasından itibaren 60 gün içerisinde, sunulan bilgilerin değerlendirilmesine bağlı olarak, yetkili/sorumlu kişiye söz konusu tesisin KSTK Sistemi’ne erişimi için kullanıcı adı ve şifre Bakanlıkça sağlanacaktır.
 3. Tesis adına yetkili/sorumlu kişi kullanıcı adının ve şifrenin alınmasından itibaren 30 gün içerisinde https://kstk.gov.tr/ internet adresinde sağ üst köşede yer alan “Giriş” sekmesinden KSTK Sistemi’ne giriş yapacaktır.
 4. Tesis adına yetkili/sorumlu kişi KSTK Yönetmeliği Ek-2’de belirtilen bilgileri, KSTK Sistemi’nde yer alan “Tesis tanımlama bilgileri” ve “Faaliyetler” alanlarına dolduracak ve bilgiyi Bakanlığın onayına sunacaktır.

Not: KSTK Sistemi’ne girildiğinde, tesis için bazı bilgilerin hali hazırda doldurulmuş olduğu görülebilir ve bu bilgilerin bazıları yanlış, eksik veya yanlış yerde bulunuyor olabilir. Tüm bu bilgilerin güncel ve doğru bilgi ile düzeltilmesi ve tüm alanların doldurulması beklenmektedir.

 1. Tesisin KSTK Sistemi’ne girdiği bilgiler kontrol edilecek, eksik veya hatalı bilgi olması durumunda yetkili/sorumlu kişiyle irtibata geçilecek, bilginin nihai hale gelmesinin ardından kayıt işlemi Bakanlıkça onaylanacak ve tesise özel “KSTK kimlik numarası” tesise bildirilecektir. Kayıt süreci böylece tamamlanmış olacaktır.
 2. KSTK Yönetmeliği ve uygulamalarına yönelik tüm soru ve sorunlar için kstk@csb.gov.tr e-posta adresinin kullanılması gerekmektedir.

Kaynak
csb.gov.tr