Bakanlık Duyuruları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yayımlanan 2017 Asgari Fiyat Tarifesinde Uygulamaya Yönelik İlave Açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yayımlanan 2017 Asgari Fiyat Tarifesinde Uygulamaya Yönelik İlave Açıklamalar

  •  Emisyon, İmisyon, SEÖS, Gürültü, ölçüm ve analizlerinde, fatura ve banka dekontu açıklama kısmına, ölçüme ait Emisyon Ölçüm Paneli kayıt numarası girilmelidir, ancak bankamatik kullanılarak yapılacak ödemelerde, Dekontta IBAN Numarasının görünmesi şartı ile panel numarası elle yazılabilir.
  • Çevre mevzuatı kapsamında yapılan tüm ölçüm ve analiz raporlarının ekinde ödemeye ilişkin dekontlar yer almalıdır, rapor tesliminden önce ödemeler, hizmeti alan tarafından yapılmalı ve dekont rapor ekinde sunulmalıdır .Rapor tarihi, ödemenin yapıldığı tarihten önce olamaz.
  •  Çevre Mevzuatı kapsamında her türlü izin, lisans iç izleme ve denetime esas teşkil eden ölçüm ve analizlere ait Ölçüm /Analiz Raporlarının teslim edildiği ilgili birim,  raporun sunulduğu yerdir. Ödemelere ilişkin belgelerin raporun ekinde yer alması zorunlu olduğu için, başka bir makamca talep edilmediği takdirde ayrıca bir birime sunulmasına gerek yoktur.
  • Birden fazla IBAN numarası ile çalışan yetkili laboratuvarların, kullandıkları tüm IBAN numaralarını Bakanlığımıza ibraz etmesi zorunludur.
  •  Yetkili laboratuvarlar, kamu kurumlarına verdikleri ölçüm ve analiz hizmeti kapsamında alacakları ödemeye ilişkin dekontları, rapor tesliminden sonra sunabilirler.
KAYNAK: http://www.csb.gov.tr