Bakanlık Duyuruları

Emisyon Ölçümlerinde Numune Alma Yerleri ve Numune Alma Noktalarının Belirlenmesine İlişkin Genelge Taslağı Hakkında

Emisyon Ölçümlerinde Numune Alma Yerleri ve Numune Alma Noktalarının Belirlenmesine İlişkin Genelge Taslağı Hakkında

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-3a maddesine istinaden, Bakanlığımız yetkili çevre laboratuvarlarının numune alma yerlerine güvenli ulaşımı ve doğru numune alma noktasına ilişkin teknik detaylar ile ilgili uyulması gereken kuralları belirtmek amacıyla “Emisyon Ölçümlerinde Numune Alma Yerleri ve Numune Alma Noktalarının Belirlenmesine İlişkin Genelge” taslağı hazırlanmıştır.

Taslak Genelge internet linkinde hazırlanan taslak genelge ve görüş bildirim formu yer almaktadır.

Yetkili Çevre Laboratuvarları, söz konusu taslak genelge hakkında görüş ve önerilerini 06.02.2017 tarihine kadar mustafa.altundag@csb.gov.tr adresine elektronik posta yolu ile bildirebilirler.

İlgililere Duyurulur.