Bakanlık Duyuruları

Covid-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Genelgesi

Covid-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Genelgesi

Covid-19  salgınının  önlenmesi  ve  etkilerinin  azaltılması  amacıyla,  ülkemizde  ve  dünya genelinde gerek sosyal gerekse de ekonomik tedbirler hızla alınmaktadır. Bu noktada, salgınla mücadeleyi  ve  salgının  önlenmesine  yönelik  faaliyetleri  zafiyete  uğratmadan,  kamu hizmetlerinin  etkin  bir  şekilde  yerine  getirilmesi  önem  arz  etmekte  olup,  bu  çerçevede ülkemizin  tarafı  olduğu  “Denizlerin  Gemiler  Tarafından  Kirlenmesinin  Önlenmesi Sözles¸mesi” (Marpol Sözles¸mesi) çerçevesinde gemi atıklarının yönetiminin sağlanmasına ilişkin esaslar 10/04/2020 tarihli ve 2020/14 sayılı “Covid-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Genelgesi” ile yayımlanmıştır.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr