Bakanlık Duyuruları

COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi

COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan COVID-19 salgını dünya çapında kısa sürede birçok ülkeye yayılarak çok sayıda insanın ölümüne neden olmuş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) ilan edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 virüsünün atıksu arıtma tesisinden veya atıksudan bulaştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtilmektedir. Virüsün atıksuda varlığı ve etkileri hakkında çeşitli bilimsel çalışmalar yürütmekte olup, bu konuda henüz bir tespit ve gelişme kaydedilememiştir.

Bununla birlikte halkımızı sağlığının korunması ve COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Atıksu Arıtma Tesislerinde alınan tedbirlere ilave olarak salgın süresince;

  • Bitki ve yeşil alan sulamasında kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanması,
  • Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde, su sporları ya da tahıl yıkama vb. faaliyetlere izin verilmemesi ya da dezenfeksiyon uygulanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine ve hijyen kurallarına uyulmasında gereken  hassasiyetin gösterilmesi,

hususunda “2020/13 Sayılı COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi” ile Valilikler talimatlandırılmıştır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız  web sayfası genelgeler kısmı ekte eklediğin dosyaya yönlenecek köprü

Kaynak:
https://cygm.csb.gov.tr