Bakanlık Duyuruları

Deterjan (Çamaşır, Bulaşık Makinesi) Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayımlanmıştır.

Deterjan (Çamaşır, Bulaşık Makinesi) Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayımlanmıştır

66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan deterjan (çamaşır, bulaşık makinesi) ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlanmıştır.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecektir.

Kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir. Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.

Bulaşık Makinesi Deterjan Ürün Grubu Kriterleri
Çamaşır Deterjanı Ürün Grubu Kriterleri

Kaynak
csb.gov.tr