Bakanlık Duyuruları

Doğrulayıcı Kuruluş Başvuruları

Doğrulayıcı Kuruluş Başvuruları

DOĞRULAYICI KURULUŞ BAŞVURULARI
2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında Doğrulayıcı Kuruluş başvuruları için başvuru formu, doldurulması gereken ekler ve bilgilendirme dosyaları için tıklayınız…
Önemli Not: Başvurular Bakanlığa bir dilekçe ekinde gönderilmelidir.
ÖNEMLİ UYARI
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonuna ilişkin esasların yer aldığı 11. maddesinin 4. fıkrasında “Akredite olmayan kuruluşlar yeterlik belgesi için başvuramazlar.” ifadesi yer almaktadır.
Bu sebepten dolayı, akredite olmayan doğrulayıcı kuruluş başvurularının en geç 31/12/2016 tarihinde Bakanlığa ulaşmış ve evrak numarası almış olması gerekmektedir.
1/1/2017 tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan başvurularda TÜRKAK tarafından akredite olma şartı aranacaktır.
DOĞRULAMA SÖZLEŞMESİ, STRATEJİK ANALİZ ve RAPORLAMA TARİHLERİNE DAİR BİLGİLENDİRME
“Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29 Haziran 2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile raporlama ve doğrulama yükümlülükleri 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu çerçevede, doğrulama sözleşmesi, stratejik analiz ve Bakanlığa yapılacak raporlamaya ilişkin Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği ile tanımlanmış olan son tarihler 1/1/2017’den itibaren uygulanacaktır.