Bakanlık Duyuruları

Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetim ve İşletme Yetki Belgesi süresi uzatılmıştır.

Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetim ve İşletme Yetki Belgesi süresi uzatılmıştır.

Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, tesislerin verimli şekilde çalıştırılarak çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 21-23 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme Eğitimi” düzenlenmiş ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara “Saha Yönetim ve İşletme Yetki Belgesi” verilmiştir.

Bilindiği üzere, 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in 13’üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinde “Lisans almak için aşağıdaki işletme koşullarının sağlanması gerekir: Düzenli depolama tesisinin işletilmesinde çalışacak teknisyen, tekniker ya da mühendis olan saha görevlileri, Bakanlıkça verilecek saha yönetim ve işletme sertifikasına sahip olmak zorundadır. Düzenli depolama tesisi işletmecilerinin ve personelinin periyodik olarak meslek içi eğitimi işletmeci tarafından sağlanır.” hükmü çerçevesinde yetki belgelerinin yenilenmesi gerekmektedir. Ancak, Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koranavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde alınan tedbirler gereği yüz yüze eğitim planlamaları yapılamamış olup yetki belgesi süresi 2020 yılsonu itibariyle dolmuştur. Mevzuat gereği yetki belgesi olmayan işletmecilerin düzenli depolama tesislerinde çalıştırılmaması öngörülmektedir.

Bu bağlamda, tesislerin verimli ve tekniğine uygun şekilde çalıştırılabilmesi amacıyla düzenli depolama tesisleri işletmeciliği için 24/12/2015 tarihinde Bakanlığımızca düzenlenen yetki belgesi geçerlik tarihi 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/