Bakanlık Duyuruları

Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin 2018/15 sayılı Genelge yayımlandı

Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin 2018/15 sayılı Genelge yayımlandı

Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge; kurum/kuruluş/firmaların, termik santrallerin veya belediye/birlik başkanlıklarının çevresel yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmış olup 22/11/2018 tarih ve 2018/15 sayı ile yayımlanmıştır. Konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan 2014/13 sayılı Genelge ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.