Bakanlık Duyuruları

Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

Bakanlığımız ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında 05/10/2015 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek olan “Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması Projesi” nin açılış toplantısı Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bakanlığımız, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyeleri katılım sağlamıştır. Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. M. Fatih UŞAN tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başlamış olup, proje koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BARAN tarafından yapılan proje tanıtım sunumu ile devam ederek projenin değerlendirilmesi ile tamamlanmıştır.

Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK konuşmasında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile yürütülecek bu projeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, 1993 yılında İstanbul-Ümraniye-Hekimbaşı’nda atıkların kayması sonucunda 11 evin atık altında kaldığını, 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve bu tarihten itibaren düzensiz depolama sahalarının çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için rehabilite edilmesi gerektiği algısının arttığını, bu sahaların rehabilitasyonunun belediyelerin sorumluluğunda olduğunu ifade ederek, bu çalışmaların ülkemizde düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonuna ilişkin envanter hazırlamakla başlayacağına değinmiş olup projenin önemini vurgulamıştır. Ayrıca bu sahalardan kaynaklanan depo gazından enerji elde edilerek sera gazı azaltımına da katkı sağlanacağını, ülkemizde enerji elde edilen tesis sayısının bugün itibariyle 21’e ulaştığını ifade etmiştir. Ayrıca, düzenli depolama sahalarının biyoreaktör olarak işletilmesi ile yerel yönetimlerin daha kısa sürede depolama sahalarından elektrik enerjisi üretmelerinin mümkün olacağını vurgulayarak, sera gazı emisyon azaltımında atık sektörünün önemli bir paydaş olduğunu, 2030 senaryosuna göre ülkemiz atık sektöründe yaklaşık 10 milyon ton sera gazı azaltımı hedeflendiğine değinmiştir.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. M. Fatih UŞAN konuşmasında, Bakanlığımız ile Üniversitelerinin bu proje içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Proje ile ülke genelinde düzensiz depolama sahalarına ait envanterin hazırlanması, düzensiz depolama sahalarının sayıları, koordinatları, depolanan atık türleri ve miktarları, kullanıldıkları süre, depo yüksekliği, arazinin mülkiyeti, alıcı ortam durumu gibi bilgilerin derlenmesi ve yazılım sisteminin oluşturulması sağlanacaktır. Projenin 2016 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.