Bakanlık Duyuruları

Emisyon-İmisyon Sertifika Eğitimi Hakkında

Emisyon-İmisyon Sertifika Eğitimi Hakkında

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında yetkilendirilen laboratuvarlarda gerekli bilgi ve yeterliğe sahip personelin ölçüm yapması söz konusuydu.

Ancak Mart 2015 ayı sonunda Bakanlığımızca yapılacak olan emisyon-imisyon sertifikasyon eğitiminin ardından ‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ Madde 19- 2 kapsamında; Çevre Ölçüm ve Analizleri emisyon-imisyon Laboratuvar sorumluları ile emisyon ve imisyon ölçüm personelinin sertifikalı olma şartının aranması kararlaştırılmıştır.

– Söz konusu düzenlenecek olan eğitimden sonra Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarında emisyon ve imisyon kapsamları ile ilgili emisyon-imisyon Laboratuvar sorumluları ve sahada ölçüm gerçekleştirecek teknik personelin sertifikalı olma şartı aranmaktadır.
Yardımcı personelin, kalite sorumlularının, rapor sorumlularının veya laboratuvarda analiz yapan analiz sorumlularının eğitime katılması laboratuvarların isteğine bağlıdır.

– Laboratuvarlardan eğitime katılacak olan personelin emisyon-imisyon konularında yetkilendirilen, ölçümlerle ilgili standartlar ve yönetmelikler konusunda teknik alt yapısı olan kişilerin katılımı önem arz etmektedir. Çevre ve Ölçüm Analizleri Yeterlik Yönetmeliği Madde 20-6 kapsamında belirtildiği üzere Laboratuvarda ölçüm ve analiz yapacak personelin, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksek okullarının meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerinden mezun olması zorunludur.

– Emisyon ve imisyon konularında yapılacak olan söz konusu sertifikasyon eğitimine; sektörde şu anda aktif olarak görev yapan teknik personel veya bu sektörde daha sonra çalışmak isteyen özel kişiler veya Bakanlığımıza Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunacak akredite laboratuvar personelinin katılımlarına yöneliktir.

– Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri SEÖS kapsamında yetkilendirilen ölçüm personelin de bu temel eğitime katılım sağlaması gerekmektedir. Bu sertifikasyon SEÖS kapsamındaki yetkilendirilecek personel için ön koşul olacaktır.

İlgililere Önemle Duyurulur.