Bakanlık Duyuruları

Emisyon Ölçümü Yapan Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlarının Dikkatine(3. Eğitim)

Emisyon Ölçümü Yapan Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlarının Dikkatine(3. Eğitim)

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına emisyon ve imisyon konularında çalışan personeli için Mart 2015 tarihinde iki grup halinde sertifikasyon eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Emisyon ve imisyon ölçümleri yapan ölçüm personelinin sertifikalandırılması amacıyla yapılacak olan ‘’Emisyon-imisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi’’  nin üçüncüsü 05-07.10.2015 tarihlerinde yapılacaktır.

Eğitim organizasyonu TUÇEV Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılacak olup, eğitim programı, eğitim yeri ve eğitime kayıt ile ilgili ayrıntılarhttp://tucev.org/ internet sayfasında yer almaktadır.

Daha önce yapılan duyurularda da belirtildiği üzere emisyon ve imisyon ölçümlerinde çalışacak olan Çevre Ölçüm ve Analizleri emisyon-imisyon laboratuvar sorumluları ile  emisyon ve imisyon ölçüm personelinin, ölçüm yapabilmelerine yönelik sertifikalarının olması şartı aranmaktadır.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca yapılacak olan söz konusu eğitim; Bakanlığımıza Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunacak akredite laboratuvar veya Yeterlik Belgesine sahip laboratuvar emisyon-imisyon sorumlusu ile emisyon-imisyon ölçüm personeli veya özel olarak çalışmak isteyen personelin de katılımlarına yönelik olacaktır.

Bu sektörde  ölçüm personeli ve ölçüm sorumlusu olarak halen çalışan veya çalışmak isteyen  laboratuvar personeli ile bireysel başvuru yapacak diğer şahısların, Çevre ve Ölçüm Analizleri Yeterlik Yönetmeliği Madde 20-6 kapsamında belirtildiği üzere üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksek okullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerinden mezun olması şartını sağlamaları gerekmektedir.

Bakanlığımız tarafından yapılacak olan söz konusu eğitime katılım sağlayacak kişilerin http://tucev.org/ internet adresinden kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

İlgililere Önemle Duyurulur.