Bakanlık Duyuruları

Laboratuvar Yetkilendirme Yazılımı Eğitimi” MKPM (Mevzuat-Kapsam-Parametre-Metot) Listesi

Laboratuvar Yetkilendirme Yazılımı Eğitimi” MKPM (Mevzuat-Kapsam-Parametre-Metot) Listesi

Eylül ayında düzenlenecek olan “Laboratuvar Yetkilendirme Yazılımı Eğitimi” ne katılım sağlayacak yetkili laboratuvar temsilcilerinin; ekte yer alan Çevre Mevzuatı kapsamındaki MKPM Listesi’ ni, yetkili oldukları (Yeterlik Belgesi’ nde bulunan) Mevzuat-Kapsam-Parametre-Metot çerçevesinde incelemeleri; listede eksik olan MKPM’ ler var ise bu eksiklikleri yine aynı excel formatında hazırlayarak eğitimde hazır bulundurmaları önemle gerekmektedir.

Ek: MKPM Listesi