Bakanlık Duyuruları

Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi Yayımlandı

Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi Yayımlandı

Ergene Havzasında su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla 06.05.2011 tarihinde Ergene Havzası Koruma Eylem Planı yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu Eylem Planı çıktıları çerçevesinde; Bakanlığımızca havzada sanayi ve evsel atıksu arıtma tesisleri için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan KOI parametresinde sektörlere göre değişik oranlarda (%30-50) kısıtlama yapılmış ve 1 Kasım 2011 tarihli ve 2011/10 sayılı Ergene Nehri’nde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi yayımlanmıştır.

Ancak, Eylem Planında yapılması öngörülen, Organize Sanayi Bölgelerine ait merkezi atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon sistemlerinin inşaatlarının devam etmesi nedeniyle söz konusu  Genelge ile düzenlenen KOİ kısıtlamasının atıksu altyapı sistemi tamamlanan alanlarda uygulanması, atıksu altyapı sistemi inşaatı devam edenler için ise süre verilmesi yönünde revize edilmiş olup 26.12.2019 tarih ve 2019/17 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi yayımlanmıştır.

26.12.2019 tarih ve 2019/17 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesiyle;

  • Ergene Havzası’na deşarj eden münferit sanayi tesisleri, evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri yönetimleri ve atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlanmış olan organize sanayi bölgelerinin kısıtlanan KOİ deşarj standartlarının sağlanmasına,
  • Marmara Derin Deniz Deşarjı sistemine bağlanacak olan organize sanayi bölgelerinin de Genelge kapsamında belirlenen tarihlerde bağlantılarının yapılması, bağlantılar yapılıncaya kadar OSB içerisinde yer alan sanayi tesislerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan deşarj standartlarına uymasına, ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Genelge için: https://webdosya.csb.gov.tr

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/