Bakanlık Duyuruları

Turistik Konaklama Tesisleri Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi Kapsamında Teknik Değerlendirme Çalışmaları ve Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Turistik Konaklama Tesisleri Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi Kapsamında Teknik Değerlendirme Çalışmaları ve Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

“Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulaması ve Farkındalığın Arttırılması Kapsamında Turistik Konaklama Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi” kapsamında Antalya İli, Manavgat İlçesinde 21-23 Ekim 2019 tarihleri arasında 4 farklı otelde teknik değerlendirme çalışması; 24 Ekim 2019 tarihinde ise paydaş toplantısı düzenlenmiştir.

Teknik değerlendirme çalışması yapılan otellerde 66/2010/AB sayılı Eko Etiket Direktifine uygun olarak hazırlanmış Turistik Konaklama Tesislerine ait taslak çevre etiketi kriterlerin uygunluğu gözden geçirilmiş, saha incelemesi yapılmış ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Saha incelemesinde turistik konaklama tesislerinde su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, personel eğitimi ve müşteri bilgilendirme hususlarında tespitlerde bulunulmuştur.

24 Ekim 2019 tarihinde ise ilgili kamu kurum/kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı Paydaş Toplantısı organize edilmiştir. Bahse konu paydaş toplantısında çevre etiketi konusunda Dünya’daki örnek uygulamaların çevre etiket kriterleri hakkında bilgi verilmiş, proje kapsamında gerçekleştirilen Yaşam Döngüsü Analizi çalışması sonuçları paylaşılmış ve yuvarlak masa toplantıları ile turistik konaklama tesisleri taslak çevre etiketi kriterleri hakkında çalışmalar yapılmıştır.

Kaynak:
https://cevreetiketi.csb.gov.tr