Bakanlık Duyuruları

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve İzin ve Lisans Başvuru Süreçleri Hakkında Duyuru

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve İzin ve Lisans Başvuru Süreçleri Hakkında Duyuru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından E.82796 sayı ve 07.04.2020 tarihli Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve İzin ve Lisans Başvuru Süreçleri konulu yazı yayımlanmıştır.

Çevre İzin ve Lisansı, belge yenileme, eksiklik bildirimi dönüşü gibi süreçlere ilişkin başvuruların zamanında yapılamaması nedeniyle yaşanabilecek iptal ve cezalı başvuru süreçlerine sebebiyet verilmemesi için söz konusu başvuruların süresi içerisinde eksik dahi olsa yapılması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, daha önce Entegre Çevre Bilgi Sistemi (eçbs) e-izin uygulaması üzerinden yukarıda bahsi geçen başvuru süreçlerinin kaçırılması nedeni ile yaşanmış olan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 30.04.2020 tarihine kadar olan süre e-izin sistemine ilave edilecektir.

Kaynak: COVID19_izin-ve-lisans-surecleri-hakkında-yazı.pdf