Takipte Kalın

Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetimi

Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 07.04.2020 tarihli 2020/12 Genelgesi yayımlanmıştır.

Bu genelgede içinde bulunduğumuz süreçte tek kullanımlık kişisel maske, eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi süreçlerinde asgari olarak dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır.

2020/12 sayılı Bakanlık Genelgesinde;

  1. Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi,
  2. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerinde veya karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar ile kurum, kuruluş ve işletmelerin revir ve diğer tıbbi birimlerinde oluşan atıkların “tıbbi atık” olarak yönetilmeleri ve diğer atıklar ile kesinlikle karıştırılmamaları,
  3. Evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, en az 72 saat süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi,
  4. Belediyeler tarafından maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirilmesi ve teslimine yönelik yapılacak duyuru ve talimatlara da ayrıca riayet edilmesi,
  5. Atık biriktirme, toplama, taşıma, ve depolama işlemlerinde kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların bulunduğu alanların her bir atık boşaltımı sonrası temizliği/hijyeni sağlanması,
  6. Toplama, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek dökülme ve/veya sızıntı suyuna yönelik tedbir alınmalı, kirlilik oluşması durumunda kirlenen yüzeyin dezenfekte edilmesi,
  7. Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevlendirilen personelin çalışma sırasında eldiven, maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanması, atıkla temas etmemeye dikkate etmesi, toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giymesi sağlanması

hususlarında uygulamaya esas hükümler yer almaktadır.

Ekipman bilgisi;

  • “Evsel atık” olarak yönetilecek atıklar için kullanılacak atık kutusu ve atık toplama poşeti gri renkli veya gri etiketli olmalıdır. Ekipman üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı ve/veya görseller bulunmalıdır.

  • “Tıbbi atık” olarak yönetilecek atıklar için kullanılacak atık kutusu turuncu renkte ve atık toplama poşeti kırmızı renkte olmalıdır.