Bakanlık Duyuruları

Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname İşlemlerinde Değişiklik

Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname İşlemlerinde Değişiklik

31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince yapılması gereken beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde 22.03.2020 tarihinde yapılan değişiklikle beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için ise üç aylık olarak belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile; 2020 yılı için birinci dönem, “Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran”, ikinci dönem ise “Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık” olarak belirlenmiş olup 2020 yılı birinci döneme ait (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin faaliyetler için) beyan/ödeme işlemleri 01.07.2020 – 31.07.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenleme kapsamında beyanname verilecek olup Bakanlığımıza ayrıca bir bildirim ve/veya beyan verilmeyecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e (Sıra No:3) ulaşmak için tıklayınız.