Bakanlık Duyuruları

Yetkili Çevre Laboratuvarlarının Dikkatine!!!

Yetkili Çevre Laboratuvarlarının Dikkatine!!!

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, Bakanlığımızdan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği hükümlerine göre yetki almış olan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının sahada yapacakları her türlü ölçüm, analiz ve numune alma faaliyetleri tedbir amaçlı olarak Nisan Ayı sonuna kadar durdurulmuştur. Konu hakkında Bakanlığımız İl Müdürlüklerine gönderilen talimata ekteki dokümandan ulaşılabilir.

Kaynak: https://lab.csb.gov.tr/