Bakanlık Duyuruları

İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Başkanlığında, ‘Sera Gazı Emisyon Projeksiyonları Uzman Grubu Çalışması Toplantısı’ 27-28 Temmuz 2015 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirildi

İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Başkanlığında, ‘Sera Gazı Emisyon Projeksiyonları Uzman Grubu Çalışması Toplantısı’ 27-28 Temmuz 2015 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğinde yürütülmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Sunulacak İki Yıllık Raporun Hazırlanmasına Destek Projesi kapsamında, Sera Gazı Emisyon Projeksiyonları Uzman Grubu Toplantısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi  Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığında, 27-28 Temmuz 2015 tarih aralığında Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığında düzenlenen toplantıya iklim değişikliği alanında sorumluluk sahibi 17 kurum ve kuruluştan toplam 53 temsilci katılım sağladı.

İklim değişikliği kapsamında uluslararası müzakerelerde 2020 yılı sonrasına yönelik yeni anlaşmanın hazırlıkları devam ederken, tüm ülkelerin 2020 yılı sonrasına yönelik Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılarını (INDCs) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına sunmaları bekleniyor.

Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM işbirliğinde yürütülmekte olan İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimi’nin Hazırlanması Projesi kapsamında, ülkemizin menfaatleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olan “sera gazı emisyonu projeksiyonları ile sektörel azaltım potansiyelleri ve maliyet analizleri” çalışması toplantı katılımcısı uzman grupların görüşlerine sunuldu. Söz konusu çalışmanın uzman grupların görüşleri doğrultusunda güncellenmesine karar verilmesiyle sonuçlanan toplantıda Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılara (INDCs) ilişkin de değerlendirme yapıldı.

Tüm ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin etkin katılımıyla gerçekleştirilen ve yoğun çalışmalara ev sahipliği eden toplantı; Türkiye’nin katkısının Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasının belirlediği formatta hazırlanmasına ilişkin süreçte ve Paris 2015 İklim Zirvesi’ne giden yolda önemli bir mihenk taşı olarak değerlendirildi.