Takipte Kalın

Kişisel Bakım Ve Kozmetik Ürün Grubu İçin Kriterler Yayınlandı

Kişisel Bakım Ve Kozmetik Ürün Grubu İçin Kriterler Yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) kişisel bakım ve kozmetik ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlandığını duyurdu.

66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımız ve Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hazırlanan kişisel bakım ve kozmetik ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlanmıştır.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecektir.

Kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir. Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.

Kaynak: https://ced.csb.gov.tr/