Takipte Kalın

Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Deterjan Ürün Grubunda Kriter Belirleme Çalışmalarına Yönelik Teknik Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi.

Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Deterjan Ürün Grubunda Kriter Belirleme Çalışmalarına Yönelik Teknik Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi.

“Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 02.09.2021 tarihinde İstanbul  ilinde teknik çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak teknik inceleme komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik çalışma ziyaretlerinde saha incelemesi yapılmış, prosesler hakkında bilgi  edinilmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Program kapsamında, deterjan ürün grubuna yönelik TS EN ISO 14024, TS EN ISO 14040/44 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi hakkında sunum gerçekleştirilmiştir.

Çevre Etiketi Yönetmeliği gereklilikleri doğrultusunda deterjan ürün grubunda oluşturulacak taslak çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan anketlerin firma yetkilileri tarafından nasıl doldurulması gerektiği hakkında bilgiler verilmiştir.

Kaynak: https://cevreetiketi.csb.gov.tr/