Bakanlık Duyuruları

Kütle Denge Sisteminin Kullanılması

Kütle Denge Sisteminin Kullanılması

Bilindiği üzere online.cevre.gov.tr adresinde yer alan Atık Yönetim Uygulaması-Kütle Denge Sistemi, Geçici Faaliyet Belgesine (GFB) veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesisler ile İl Müdürlüklerimiz tarafından verilen belgeler doğrultusunda atık işleyen tesislerce gerçekleştirilen geri kazanım ve bertaraf bilgisini (gelen atık, işlenen atık, bakiye atık ve ürün) çevrimiçi giriş yaptığı uygulamadır. Ayrıca, bu uygulama ile Bakanlık ve İl Müdürlüğü yetkililerince söz konusu tesislerin kütle denge bilgilerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Sistem, bahsekonu GFB/Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenme tarihi itibariyle başlayıp bitiş tarihine kadar sürekli (aylık/günlük) olarak açık tutulmaktadır. Atık işleme tesislerinin tesislerine kabul ettikleri atıklara ait atık işleme bilgisini kütle denge formları kullanılarak doldurması ve en geç bir sonraki ayın son gününe kadar veri girişlerini tamamlayarak onaylaması gerekmektedir

Bu çerçevede, atık işleme tesislerin Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir idari yaptırım uygulaması ile karşılaşmaması için “Atık Yönetimi Uygulaması” kullanılarak Kütle Denge Formlarının düzenli olarak doldurulması ve onaylanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.