Bakanlık Duyuruları

Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

Avrupa Birliğinin “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Tüzüğü” (CLP Tüzüğü) ülkemizde 2013 yılında uyumlaştırılmıştır. 2013 yılından bu yana CLP Tüzüğünde çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Bu güncellemelerden en önemlisi ‘Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi’ne yaklaşık 110 adet maddenin ilave edilmiş olması ve 108 adet maddenin sınıflandırmasına yeni zararlılıklar eklenmiş olmasıdır. Sanayicilerin kimyasallarını etiketlemede referans olarak kullandığı, sınıflandırma bilgilerinin yer aldığı bu liste; kimyasalların etiketlerinin yanı sıra; biyosidal ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasında, çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesinde ve kimyasalların kısıtlanmasında da temel dayanak teşkil etmektedir.

Başta ‘Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi’ndekiler olmak üzere CLP Tüzüğünde yapılan güncellemelerin mevzuatımıza aktarılması; insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlarından korunması yönünde güncel küresel uygulamaların ülkemizde de uygulanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda; söz konusu güncellemeleri içerecek şekilde hazırlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 10 Aralık 2020 tarihli ve 31330 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin son haline ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak:

https://cygm.csb.gov.tr/maddelerin-ve-karisimlarin-siniflandirilmasi-etiketlenmesi-ve-ambalajlanmasi-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-yayimlandi-duyuru-411534