Bakanlık Duyuruları

Tıbbi atıkların MoTAT ile taşınmasına ilişkin kullanıcı bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

Tıbbi atıkların MoTAT ile taşınmasına ilişkin kullanıcı bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

Faaliyetleri sonucunda günlük 1 kg’ın üzerinde tıbbi atık oluşturan atık üreticisi tesislerin,  oluşan tıbbi atıklarını atık işleme tesislerine gönderimi sırasında Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) kullanımı zorunludur.

Tıbbi atıkların MoTAT ile taşınmasındaki etkinliğin arttırılmasında küçük ölçekli sağlık kuruluşlarına rehberlik etmek üzere bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak:

https://ced.csb.gov.tr/tibbi-atiklarin-motat-ile-tasinmasina-iliskin-kullanici-bilgilendirme-dokumani-hazirlanmistir.-haber-257227