Bakanlık Duyuruları

Madencilik Faaliyetlerininin ÇED Sürecinde ve Görüş Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madencilik Faaliyetlerininin ÇED Sürecinde ve Görüş Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madencilik sektöründe ilgili kurumlar tarafından yapılan mevzuat değişikleri, ÇED sürecinde ve uygulamada yaşanan sorunlar ile ÇED Yönetmeliği’nin Geliştirilmesi Projesi sürecinde elde edilen görüşler doğrultusunda, madencilik faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğümüz talimatlarının güncellenerek birleştirilmesi ve uygulamada kolaylık sağlayacak şekilde ortak bir metine dönüştürülmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yürütülen ÇED süreçlerinde ve münferit görüş taleplerinde 01.10.2021(dahil) tarihinden itibaren ekte bulunan “Madencilik Faaliyetleri İle İlgili ÇED Süreçlerinde ve Görüş Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” a göre iş ve işlemler yürütülecek olup, 01.10.2021 tarihinden önce Bakanlığımıza/İlgili Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ÇED başvurusu yapılan veya görüş talep edilen projelerde ise başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar kapsamında iş ve işlemler yürütülecektir.

İlgililere duyurulur.

Kaynak: https://ced.csb.gov.tr/