Bakanlık Duyuruları

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği yayımlandı

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği yayımlandı

Tebliğ, biyobozunur atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılması, maddesel veya enerji geri kazanım tesisleri olan mekanik ayırma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinin teknik kriterleri ile biyometanizasyon tesislerinde elde edilen fermente ürünün kalite kriterlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, 10/10/2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Biyobozunur özellik gösteren hayvansal veya bitkisel organik atıkların yönetiminde çevre ve insan sağlığına olan etkilerinin azaltılması büyük önem arz etmektedir.
Tebliğ ile mekanik ayırma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerine kabul edilecek atıkların listesi, bu tesislerin genel ve teknik özellikleri, sıvı ve katı fermente ürün kalite parametreleri, bu ürünlerin kullanılması, ürünlerin piyasaya arz edilmesine yönelik yasal çerçeve belirlenmiştir.

Biyobozunur özellik gösteren atıkların işlenmeden doğrudan doğruya yakılması veya tarım topraklarına gübre olarak verilmesi yerine Tebliğde tanımlanan teknolojilere tabi tutulması sonucunda ısı ve enerji eldesi sağlanacaktır. Ayrıca, fosil yakıt kaynakları kullanılması ile elde edilen enerji üretimine alternatif bir enerji üretim sistemi de oluşturulmaktadır. Sistem sonucunda elde edilen biyogaz hem doğrudan yanma hem de elektrik enerjisine çevrilerek aydınlatmada kullanılabilmektedir.

Ülkemizdeki hayvansal atık miktarı yaklaşık olarak 156 milyon ton/yıl olup enerji eşdeğeri 1,3 milyon TEP/yıl, bitkisel atık miktarı 142 milyon ton/yıl olup enerji eşdeğeri 16 milyon TEP/yıl ’dır. Tebliğ kapsamında usul ve esasları belirlenen tesislerde hayvansal atık ve bitkisel atıklar işlenerek elde edilebilecek enerji ısınma, elektrik vb. sistemlerde kullanılabilir ve bu şekilde gerekli olan enerji ihtiyacı azaltılabilir.

Tebliğe http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Teblig.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.