Bakanlık Duyuruları

Emisyon Ölçümü Yapan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının Dikkatine

Emisyon Ölçümü Yapan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarının Dikkatine

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına emisyon ve imisyon konularında çalışan personeli için Mart 2105 tarihinde iki grup halinde sertifikasyon eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Emisyon-imisyon laboratuvar sorumluları ile emisyon-imisyon ölçüm personellerine yönelik ve teorik olarak yapılan söz konusu eğitimin üçüncüsü de önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Söz konusu eğitim için ön başvurular alınacak ve belli bir sayı olması halinde üçüncü eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitim tarihi, eğitim programı eğitim yeri vb. hususları Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait web sitesinden duyurulacaktır.

Daha önce yapılan duyurularda da belirtildiği üzere emisyon ve imisyon ölçümlerinde çalışacak olan personelin yapılacak söz konusu eğitim ve sınavda başarılı olmasıyla sertifikalandırılacak ve Çevre Ölçüm ve Analizleri emisyon-imisyon laboratuvar sorumluları ile emisyon ve imisyon ölçüm personelinin sertifikalı olma şartı aranacaktır.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca yapılacak olan söz konusu üçüncü eğitime katılım sağlayacak olan Bakanlığımıza Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunacak akredite laboratuvar akredite laboratuvar emisyon-imisyon sorumlusu ile emisyon-imisyon ölçüm personeli veya özel olarak çalışmak isteyen personelin katılımlarına yöneliktir.

Bu sektörde daha sonra ölçüm personeli olarak çalışmak isteyen özel kişiler veya Bakanlığımıza Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunacak akredite laboratuvar ölçüm personeli ile sertifikasyon eğitiminden sonra mevcut laboratuvarlarda bu görev için yetkilendirilecek olan personelin Çevre ve Ölçüm Analizleri Yeterlik Yönetmeliği Madde 20-6 kapsamında belirtildiği üzere üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksek okullarının meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerinden mezun olması şartını sağlaması gerekmektedir.

Bakanlığımız tarafından yapılacak III. emisyon-imisyon ölçümleri eğitimine katılım sağlayacak personelin ön başvuruları oluşturmak üzere isimlerinin, 01.06.2015 tarihine kadar elektronik posta yolu ile mustafa.altundag@csb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere Önemle Duyurulur.