Blog

Sedex Çevre Uyum Modülü Nedir?

Sedex Çevre Uyum Modülü Nedir?

SEDEX Nedir?

Sedex veya smeta, sosyal uygunluk girişimdir. Özellikle İngiltere ile ticaret yapan firmalardan istenir. Sedex denetiminin Amacı İngiltere iç pazarına ürün sağlayan firmaların sosyal sorumluluk anlamında, iş güvenliği standartları ve dünya çalışma örgütü standartlarına uygunluğunun ortaya konulduğu uygulamaların denetlenmesidir. Kendisine üye örgütler tarafından (sivil toplum örgütleri, ticari firmalar) oluşturulmuş bir platformdur. Bu platformun üyeleri sosyal sorumluluk denetim kurallarına göre denetlenmeyi kabul etmişler demektir. Önceleri daha çok tekstil firmalarından talep edilen sedex denetimi, günümüzde gıda, plastik vb. birçok sektörden talep edilmektedir.

SEDEX Çevre Uyum Modülü

Çevre yönetimi, iş süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerini sürekli olarak korumak ve yönetmektedir. İşletmeler, tüketici ve devletle birlikte sürdürülebilir bir şekilde çalışarak çevresel zararı önleme sorumluluğuna sahiptir.

Çevre yönetimi hem yasal bir gereklilik hem de gittikçe büyüyen bir tüketici ve yatırımcı beklentisidir. Şirketlerden faaliyetlerinin çevresel etkilerini anlamaları ve yönetmeleri, kendi işlerinde çevre standartlarını sürdürmeleri ve bu standartları tedarik zincirlerinde desteklemeleri beklenir. Örneğin, çevresel sorunları yönetmek, sürdürülebilir enerji kaynaklarına öncelik veren bir işletme olarak, suyu veya toprağı kirletmekten kaçınmak için kimyasal atıkları güvenli bir şekilde bertaraf etmeyi içerebilir.

Çevresel risklerin doğru bir şekilde yönetilmemesi, canlılar, doğal kaynaklar, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı (hem vatandaşlar hem de işçiler) üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir.

Çevre Yönetimi ile şunların önüne geçilebilir:

SEDEX Çevre Uyum Modülünün ticari faydaları şunlardır:

 1. Gelecekteki ticari faaliyetler için kaynakları ve koşulları koruyarak iş sürekliliğini korumak. Örneğin; Çevreyi olumsuz yönde etkilemek, iyi çalışma koşullarının kaybolmasına ve üretim için malzeme bulunamamasına neden olabilir.
 2. Enerji ve su gibi kaynakların daha verimli kullanılmasıyla şirket olarak tasarruf sağlanabilir.
 3. İş performansı. Bir araştırmaya göre, riskle ilgili sürdürülebilirlik sorunlarından elde edilen değer ile bir şirketin kazancının (FAVÖK) %70’ine kadar çıkabileceğini ortaya koyuyor.
 4. İş itibarını korumak. Tüketiciler, yatırımcılar ve şirketler, çevresel yönetimi ve kayıtları zayıf olan şirketlere karşı giderek daha dikkatli davranıyorlar. Çevreye zarar verme riski, yatırım beklentisini olumsuz yönde etkiliyor.

Her işletmenin kendisinin ve tedarikçilerinin faaliyetlerinin neden olabileceği çevresel etkileri yönetme ve sınırlama sorumluluğu vardır. Şirketler, tedarik zincirleri boyunca bunu sürdürmek için tedarikçilerinden ‘Tedarikçi Davranış Kurallarına belirli çevre standartlarını uygulamalarını isteyebilirler.

SEDEX, Çevre Yönetimi Konusunda Nasıl Yardımcı Olabilir?

Sedex çözümleri, işletmelerin çevresel riskleri belirlemesine, ele alınması gereken alanlara öncelik vermesine ve işletmelerin taahhüt edeceği çevre standartlarını belirlemesine yardımcı olabilir.

 • Tedarik zincirinin haritasını çıkarmak. Sedex, tedarikçiler hakkında, nerede bulundukları ve farklı lokasyonlarda gerçekleşen faaliyetler de dahil olmak üzere bilgi toplanmasına yardımcı olur.
 • Risk değerlendirmesi – tedarik zincirindeki çevresel ve sosyal risklerin anlaşılmasına ve analiz edilmesine yardımcı olur.
 • Şirketler ve tedarikçiler için denetim sağlar.

 

SLCP (SOSYAL UYUM PROGRAMI) NEDİR?

Sosyal ve İşgücü Uyum Programı, Küresel tedarik zincirlerinde denetim yorgunluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen ve çok Paydaşlı bir girişimdir. Tüm sanayi tesisleri tarafından kullanılabilecek, çalışma koşullarına ilişkin yüksek kaliteli, karşılaştırılabilir veri seti için araçlar ve sistem sağlar. Bunun sonucunda tedarik zincirlerinde şeffaflığı artırır, sosyal denetim ihtiyacını azaltır ve nihayetinde kullanıcılara daha iyi olanaklar sağlar.

SLCP Neden Kuruldu?

Araştırmalar, küresel tedarik zincirlerinde sosyal denetimin çalışma koşullarını iyileştirmek için çok az şey yaptığını göstermiştir. Bununla birlikte, son 20-30 yılda sosyal denetimde, üreticileri yılda birden çok tekrarlayan yoğun denetimlere maruz bırakacak şekilde bir çoğalma olmuştur. Geleneksel olarak, şirketlerin kendi denetim protokollerini oluşturması ve bulgularını paylaşmaması nedeniyle endüstri genelinde iş birliği eksikliği olmuştur. SLCP, bu soruna sistematik bir çözüm geliştirmek için kurulmuştur.

SLCP Ne Yapar?

SLCP, sosyal denetime harcanan zaman ve parayı azaltmak için ortak bir araç oluşturmak ve uygulamak için çeşitli paydaşları bir araya getirdi. SLCP, The Converged Assessment Framework (CAF) (Birleşik Değerlendirme Çerçevesi) aracılığıyla üreticilerin kendi sosyal ve işgücü verilerini sağlamalarına yardımcı olur. CAF, puanlaması olmayan yüksek kaliteli doğrulanmış bir veri setidir. SLCP, karşılaştırılabilir tek bir veri seti sağlar ve iş ortakları arasında işbirliğini kolaylaştırır.

SLCP- Sosyal Ve İşgücü Uyum Programı’nın Faydaları Nelerdir?

 • Verimlilik; Denetimlere harcanan zaman ve parada azalma ile denetim yorgunluğunda azalma.
 • Kapsamlı Araç; Neredeyse tüm değerlendirme ve denetim planlarında toplanan tüm veri noktalarını/soruları kapsar.
 • Karşılaştırılabilirlik; Sektörde içinde ortak ve karşılaştırılabilir veriler sağlar.
 • Esneklik; Markalar, verileri kendi davranış kurallarına göre puanlayabilir.
 • Güvenilirlik; Yüksek kaliteli, güvenilir, doğrulanmış sosyal ve iş gücü verileri.
 • Çok Paydaşlı; SLCP, markalar, üreticiler ve diğer paydaşlar tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir.
 • Veri Gizliliği; Tesisler verilerinin sahibidir ve nasıl paylaşılacağını kontrol eder.

SLCP Değerlendirme Süreci

 1. Öz değerlendirme; Bir tesis, sosyal ve işgücü verilerinin öz değerlendirmesini tamamlamak için Veri Toplama Aracını kullanır.
 2. Doğrulama; SLCP bünyesinden doğrulamaları yapmak için onaylanmış deneyimli bir sosyal denetçi, tesisin öz değerlendirmesinde verdiği cevapların doğruluğunu kontrol etmek ve tesisin girişlerinden herhangi birinin yanlış veya eksik olması durumunda yeni cevapları kaydetmek için tesisi ziyaret eder.
 3. Veri paylaşımı; SLCP, tesislerin farklı platformları birbirine bağlayan benzersiz bir veri paylaşım ekosistemi aracılığıyla nihai doğrulanmış verilerini kendi seçtikleri paydaşlarla paylaşmalarına olanak tanır.

 Gülsen DEGE

Çevre Mühendisi

Kaynaklar: