Blog

Hıgg Index

Hıgg Index

Higg Index, sürdürülebilirlik yolculuğunun her aşamasında markaların, perakendecilerin ve tesislerin, bir şirketin veya ürünün sürdürülebilirlik performansını doğru bir şekilde ölçmesini ve puanlamasını sağlayan bir araç takımıdır.

Higg Index, sürdürülebilir kıyafet koalisyonu (SAC) tarafından geliştirilmiştir. Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu (SAC), 2011 yılında kurulmuş; giyim, ayakkabı ve ev tekstil sektörlerini kapsayan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Higg Index işletmelere, fabrika işçilerine, yerel toplulukların ve çevrenin refahını koruyacak anlamlı iyileştirmeler yapma konusunda güç veren bütünsel bir genel bakış sunar.

Higg Index; tekstil üretim tesisini, marka ve ürün etkilerini değerlendirmek ve sürdürülebilirlik performansının doğru bir şekilde ölçülmesini sağlayan programdır. Bu indeks, işletmelere, fabrika işçilerine, yerel toplulukların ve çevrenin refahını koruyacak iyileştirmeler yapma konusunda bir bakış açısı sunar. Birçok marka ve üreticiler SAC’a üye olmuş ve 2011 yılında Higg Index 1.0 versiyonunu yaratmıştır. 2017’de, Higg Index 2.0’ın en son versiyonu üç modülde tamamlanmış ve toplam SAC üyeliği 200’e ulaşmıştır.

Higg Index’in başarılı/başarısız değerlendirmesi yapan bir araç değil, iyileştirme fırsatlarını tanımlayan araç olduğu unutulmamalıdır. Higg Index değerlendirilmesi yapılırken aşağıdaki bahsedilecek modül konularından sorumlu oluruz. Bu konulara yönelik sorular sorulur ve incelemeye tabii olarak belirli doğrulayıcılar tarafından paylaştığımız verilerin doğruluğu tespit edilir. Higg Index sürdürülebilirlik çabalarını paylaşmak için ortak bir dilin kullanılması, tüketicilerin daha bilinçli satın alma kararları almasına olanak sağlaması açısından oldukça önemlidir. Değerlendirme açısından birçok soruya cevap verilebilirliği kolaylaştırır. Değerlendirme açısından birçok soruya cevap verilebilirliği kolaylaştırır.

-Genel tedarik zinciri ayak izimiz nedir?

-Bu ayak izini oluşturan tüm ürünler nelerdir?

-Bu ürünleri ayak izini düşürmek için daha iyi hale getirmek için potansiyel fırsatlara nasıl öncelik veriyoruz?

Higg Index’i tamamlayan 3 önemli araç vardır;

1- Higg Ürün Araçları: Bir ürünün geliştirilmesinin her aşamasında daha iyi seçimlerin yapılabilmesi için markalara ve üreticilere bilgiler sunar.

Higg Index Ürün Araçları, öngörülen çevresel etkileri anlamak ve bir ürünün tasarım aşamasında uygulanabileceği gibi daha eksiksiz bir etki hesaplaması için tamamlanmasından sonra da uygulanabilir.

2- Higg Tesis Araçları: Tesislerin sosyal ve çevresel performansını ölçmek için kullanılan araçlardır. Bireysel fabrika ölçümlerinde kullanılır. Firmaların kendini benzer firmalarla kıyaslamasına olanak sağlar. Tedarik zincirindeki ortakların arasında iletişim sağlar. Böylelikle tedarik zincirinin her aşamasında performans iyileştirilmesine yardımcı olur.

Bu modül, bir bütün olarak ana şirketi değil, bireysel fabrikalardaki etkileri ölçer. Kullanıcılar değerlendirmeleri yılda en az bir kez yaparlar.

3- Marka ve Perakende Araçları: Sürdürülebilir uygulamaların uzun süreli başarılı olmasına sürdürülebilir modanın önemini tüketicilere anlatmada önemli bir etkendir.

Markalar ve perakendeciler, sürdürülebilir uygulamaların uzun vadeli başarısında ve sürdürülebilir modanın değerini küresel olarak tüketicilere iletmede kilit bir rol oynamaktadır.

Tüketiciler sürdürülebilirlik konusunda şeffaf olan marka ya da perakendecilere daha fazla ilgi göstermektedir.

Higg Index, başarılı ya da başarısız diye ayrım yapmaya çalışan bir araç değildir. İyileştirmeler yapmaya olanak sağlayan bir araçtır. 2 farklı modülü vardır:

1- Higg FEM (Çevre Modülü): İşletmelerin çevresel performanslarını nasıl ölçülüp değerlendirileceğini standartlaştıran sürdürülebilirlik bir değerlendirme aracıdır. Bir tesisin performansını aşağıdaki etkilere göre değerlendirir.

 • Çevre yönetimi sistemi
 • Su
 • Atık
 • Atık su
 • Hava emisyonları
 • Enerji/sera gazı emisyonları
 • Kimyasal yönetimi

Higg FEM’in tasarlanma amacı:

 • Bir tesisin sürdürülebilirlik etkilerini ölçmek ve nicelemek
 • Sürdürülebilirlik performansını ölçme ve raporlamadaki fazlalığı azaltma
 • Riski azaltarak ve verimlilikleri açığa çıkararak işletme değerini artırmak
 • Paydaşlara sürdürülebilirliği bildirmek için ortak araçlar ve dil oluşturmak

Higg FEM’i tamamlamak ne kadar sürer?

Tesisler yılda bir Higg FEM’i tamamlamalı ve göndermelidir. Higg FEM’i tamamlamak için gereken süre, modüle başlamadan önce gerekli veri ve bilgilerin ne kadarının toplanmış olduğuna bağlı olarak değişir. Tüm modülü tamamlamak, kurum içi görüşmeler ve gözden geçirmeler için gereken süreyi de hesaba katacak şekilde tesislerin 2 ila 4 haftasını alacaktır. Modüle girmek için ihtiyaç duyacakları bilgi ve veri tiplerini anlamaları amacıyla tesislerin, başlamadan önce modül içindeki tüm soruları gözden geçirmeleri şiddetle önerilir.

Başlamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Değerlendirmeler tamamlanırken tesisler dürüst ve şeffaf olmalıdır. Higg FEM, başarılı/başarısız değerlendirmesi yapan bir araç değil, iyileştirme fırsatlarını tanımlayan bir araçtır.

Cevabınızın “Evet” olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği konusunda emin değilseniz, daha tedbirli bir yaklaşımla “Kısmi” veya “Hayır ya da Bilinmiyor” cevabını vermeniz tavsiye edilir. Soruların her biri için rehberlik, bir soruya nasıl doğru bir şekilde yanıt verileceğini tanımlamaya yardımcı olacaktır. Bir soruya “Evet” yanıtını verdiğinizde alt sorularda mümkün olduğunca çok destekleyici bilgi sağlamanız gerekmektedir; destekleyici belge sağlamak için belge yüklemelerini kullanabilirsiniz.

Higg Tesis Çevre Modülü (Higg FEM) Higg Kılavuzundaki pek çok soru “önerilen yüklemelere” atıfta bulunacaktır – bu yüklemelerin yapılması şart değildir ancak bir soruya verilen yanıtı destekleyen belge tipi hakkında kullanıcılara bir fikir vermektedir. Bununla birlikte bu belgeler modül doğrulaması sırasında kontrol edilecektir.

Puanlama

Higg FEM Puanlama Sistemi Kılavuzundaki Higg FEM puanlama yöntemi kullanılır.

2- Higg FSLM (Sosyal Modülü): Bu modül çalışanlar için dünya çapında güvenli, adil ve sosyal hakları koruyan ve bu çalışma koşullarını teşvik eden bir araçtır. Ayrıca bu araç ile çalışanların sosyal sosyal etkileri ölçülebilir. Aşağıdaki konuların değerlendirilmesini sağlar.

 • İşe alma
 • Ücretler ve kazançlar
 • Çalışma saatleri
 • Toplum ve işçi katılımı
 • Çalışma koşulları
 • Yönetim sistemleri
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği

ELİF TEKMAN

Çevre Mühendisi

Kaynaklar;