Bakanlık Duyuruları

Sera Gazı Baş Doğrulayıcı ve Proses Sınavları Soru ve Cevapları

Sera Gazı Baş Doğrulayıcı ve Proses Sınavları Soru ve Cevapları

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında, 16 Temmuz 2016 tarihinde yapılması planlanan; ancak Ülkemizde yaşanan olağanüstü durum sebebiyle iptal edilen ve 30 Temmuz 2016 Cumartesi günü Ankara’da yapılmış olan Sera Gazı Baş Doğrulayıcı ve Proses sınavları soru ve cevaplarına aşağıda verilen adresten ulaşabilirsiniz.

Adaylar sınav soru ve cevaplarına ilişkin itirazlarını 01/08/2016 – 05/08/2016 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM)’ne yapacaklardır.

Adaylar sınav soru ve cevaplarına dair itiraz başvurularını, SAUSEM Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesindeki 29516353-5027 nolu hesabına (IBAN NO: TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27) soru başı 10 (on) TL itiraz ücreti yatırılarak, alınan banka dekontu ve sınav adının belirtildiği dilekçe ile yapacaklardır. Banka dekontu, TC kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav soru ve cevaplarına yapılan itirazlar SAUSEM tarafından incelenip sonuçlandırılarak http://www.sausem.sakarya.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Bilgilerinize.

Sınav soru ve cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.