Bakanlık Duyuruları

Sera Gazı Doğrulama Faaliyetlerine İlişkin Açıklama

Sera Gazı Doğrulama Faaliyetlerine İlişkin Açıklama

Bilindiği üzere, 17/05/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 7nci maddesinin 1inci fıkrası uyarınca “Ek-1’de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır.”  hükmü yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak, Bakanlığımızca 17.03.2020 tarihli ve 7785119-611.04-E-68968 sayılı resmi yazı ile duyurusu yapılan, doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarının son iletilme tarihi 22 Mayıs 2020 olarak belirlenmişti. Ancak, dünyada ve ülkemizde de vaka bulguları artan Covid-19 salgını nedeniyle, bahse konu son tarihe ilişkin sürenin uzatılma gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere, tesislere gerçekleştirilen saha ziyaretleri, doğrulama işlemlerinde elde edilen verinin sağlıklı ve güvenilir olması açısından sürecin en önemli adımlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Hal böyle iken, olağanüstü durumun boyutları ve etki süresinin belirsizliği nedeniyle, doğrulayıcı kuruluşların henüz gerçekleştirilememiş saha ziyaretlerinin gerçekleştirilebilmesi için  2019 yılı sera gazı emisyon doğrulama  raporlarına yönelik iş ve işlemlerin, bu yıla mahsus olarak, 01 Eylül 2020-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yürütülmesine karar verilmiştir.

Öte yandan, doğrulayıcı kuruluşlar tarafından 2019 yılı sera gazı emisyon doğrulaması tamamlanmış ve Bakanlığa e-posta ile beyan edilmiş tesislere ilişkin son bildirim tarihi, görülen lüzum üzerine ve söz konusu yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince 1 Haziran 2020 olarak revize edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr